a href=

นักศึกษาวิชาทหาร Archive

บทลงโทษของผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกเลื่อนยศและมีหมายเรียกพลแล้วแต่ไม่ไปรายงานตัว

๑ โดนลงโทษทางกฎหมายในข้อหาหลีกหนีการรับราชการทหาร ๒ ราย […] Read More