rotcsaa_logo.gif
สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร

Reserve Official Training Corps Alumni Association

จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว

ชุดลายพรางสร้างรั้วเอาตัวเจ้า
เป็นเกราะเข้ากำบังภัยทั้งผอง
แสนเหนื่อยยากเสียวสันหลังทั้งกรมกอง
เพียงหวังปองสงบให้ได้ร่มเย็น..