พลเอกวิชา ศิริธรรม พลเอกสาธร สุวรรณศรี พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
 พลเอกวิชา ศิริธรรม
อดีตรองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 พลเอกสาธร สุวรรณศรี
อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 พลโทสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์  พลโทธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร  พลโทรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์
 พลโทสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
 พลโทธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 พลโทรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์
อดีตแม่ทัพภาคที่ 3
พลเรือโทธนัชชัย บำรุงเทียน พลตรีวิสูตร เกิดเกียงบุญ พลตรีสิทธิชัย สิริสัมพันธ์
พลเรือโทธนัชชัย บำรุงเทียน
กองทัพเรือ
 พลตรีวิสูตร เกิดเกียงบุญ
อดีตกรรมมาธิการทหาร
 พลตรีสิทธิชัย สิริสัมพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมยุทธศึกษาทหารบก
นาวาเอก(พิเศษ)อมร สุวรรณบุปผา ร.น. พลตรีสิทธิชัย สิริสัมพันธ์ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
นาวาเอก(พิเศษ)อมร สุวรรณบุปผา ร.น.
อดีตอาจารย์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
รศ.ดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ
อาจารย์มหาวิทยาลัย
 ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกหลายท่าน…