rotcsaa_map
ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร

เลขที่ 100 หน้าโรงเรียนรักษาดินแดน ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-691-9438 โทรสาร 02-691-9438 สายด่วน 080-230-1110
พิกัด GPS : 13.783886,100.560886