คำนำหน้าชั้นยศ ภาษาอังกฤษและการเขียนข้อความบรรยายภาระทางทหารเป็นภาษาอังกฤษ
 
  นักศึกษาวิชาทหาร = Reserve Officer Training Cop
  ว่าที่ ในภาษาอังกฤษ คือ Acting
  เช่น ว่าที่ร้อยตรี เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Acting Sub Lt.

  ชั้นยศของเหล่าต่างๆที่จำเป็นต่อกำลังพลสำรอง
  กองทัพบก
  พันตรี = Major , Maj.
  ร้อยเอก = Captain , Capt.
  ร้อยโท = Lieutenant , Lt.
  ร้อยตรี = Sub Lieutenant , Sub Lt.

  กองทัพเรือ
  นาวาตรี = Lieutenant Commander LCdr.
  เรือเอก = Lieutenant , Lt.
  เรือโท = Lieutenant Junior Grade , Lt.JG.
  เรือตรี = Ensigned , Ens.

  กองทัพอากาศ
  นาวาอากาศตรี = Squadron Leader , Sqn.Ldr.
  เรืออากาศเอก = Flight Lieutenant , Flt.Lt.
  เรืออากาศโท = Flying Office , Flg.Off.
  เรืออากาศตรี = Pilot Officer , Plt.Off.

  อ้างอิงจาก http://web.schq.mi.th/mid/pdf/military_insignia.pdf

  ขอขอบคุณ กองบัญชาการกองทัพไทย มา ณ.โอกาสนี้ และขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน

  ได้รับการยกเว้นภาระทางทหารเนื่องจากสำเร็จการฝึกวิชาทหาร เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
  Miritaly service exemption by graduated (3rd,5th) Year Standing Territorial Training Course from Territorial Command Unit.