a href=

Latest

ลงพื้นที่บรรเทาอุทกภัย สมุทรสาคร 20 พฤศจิกายน 2554

 สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหารและสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยลงพื้นที่บรรเทาอุทกภัย สมุทรสาคร 20 พฤศจิกายน 2554 Read More

มอบเรือและอาหารให้แก่ สถานีโทรทัศน์ NBT ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหารและสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยมอบเรือและอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Read More

รุ่น นศท.ชั้นปีที่ 5

สวัสดีน้อง ๆ นศท. ชั้นปีที่ ๕ ทุกคน จากหลักฐานที่ปรากฏในวารสารรักษาดินแดนเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๔๓ ได้ระบุว่ากรมการรักษาดินแดนซึ่งใน ปัจจุบันคือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เริ่มทำการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๑ ชายเมื่อปีการศึกษา ๒๔๙๒ และเปิดการฝึกเพิ่มปีละ ๑ ชั้นจนครบทั้ง ๕ ชั้นปีในปีการศึกษา ๒๔๙๖ และได้มีการ ประกอบพิธีประดับยศ “ว่าที่ร้อยตรี” เป็นครั้งแรกเมือเดือน พ.ค.๒๔๙๗ Read More

คำร้องขอเกี่ยวกับการใช้บทความในส่วน “ความรู้ที่สำคัญด้านการฝึกศึกษาวิชาทหาร”

ผมเคยเขียนบทความในเว็บรักษาดินแดน แล้วกลับโดนคัดลอกบทโดยผู้ใช้นามแฝง “พี่แมน” แห่งเว็บสมาคม นักศึกษาวิชาทหารเชียงราย โดยไม่ทำเรื่องขออนุญาตก่อน จนผมต้องเขียนประกาศในเว็บดังกล่าวว่าให้ ลบบทความดังกล่าวมิฉะนั้นจะดำเนินการฟ้องร้องต่อไป การกระทำดังกล่าว เป็นการไม่ให้เกียรติแด่ผู้เขียนบทความและเป็นการละเมิคศีลข้อ ๒ ที่ว่าด้วยการลักทรัพย์ ซึ่งการลักทรัพย์นี้ ไม่เพียงเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้แต่ยังรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ผมร้องขอให้ผู้เข้าอ่านบทความในกระทู้ส่วนนี้ หาก มีความประสงค์นำไปเผยแพร่ต่อ ขอให้เปิดกระทู้ใหม่ในชื่อ ขออนุญาตใช้บทความ แล้วเขียนแจ้งชื่อ นามสกุล จริง อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ เพื่อผมจะได้ตรวจ สอบว่าเป็นความจริงหรือไม่ และต้งรอให้ผมอนุญาตก่อน จึงนำไปเผยแพร่ได้ มิฉะนั้นผมมีความจำเป็นส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการของสมาคมดำเนินการฟ้องร้อง ตาม พรบ. Read More

เกณฑ์พ้นสภาพ นศท.

สวัสดีน้อง ๆ นศท. เกณฑ์พ้นสภาพ นศท. ที่เราทราบส่วนใหญ่คือ ๑ ลาออก ๒ เสียชีวิต ๓ หมดสภาพเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาในขณะที่เข้ารับการฝึก นศท. ๔ คะแนนความประพฤติต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ๕ ไม่รายงานตัวเข้ารับการฝึก นศท. ในปีการศึกษาถัดไป แต่มีอีกเกณฑ์หนึ่งที่ทำให้หมดสภาพความเป็น นศท. ที่ น้อง ๆ อาจไม่ทราบกันคือ เรียน นศท. Read More

บทลงโทษของผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกเลื่อนยศและมีหมายเรียกพลแล้วแต่ไม่ไปรายงานตัว

๑ โดนลงโทษทางกฎหมายในข้อหาหลีกหนีการรับราชการทหาร ๒ รายชื่อถูกนำขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้ารับการฝึกอีกต่อไป ดังนั้นก่อนจะสมัครฝึกเลื่อนยศ ขอให้ไตร่ตรองอย่างดีก่อน มิฉะนั้นเมื่อมีหมายเรียกพลแล้วท่านไม่ได้ไป จะได้รับการลงโทษดังกล่าว อีกทั้งเป็นการแย่งสิทธิ์ของผู้ที่มีความประสงค์ไปฝึกเลื่อนยศจริง ๆ Read More

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกกระโดดร่มพาราเซล

คุณสมบัติ ๑ เป็น นศท. ชั้นปีที่ ๔ เท่านั้น ๒ น้ำหนักไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม ๓ สอบผ่านเกณฑ์ทดสอบพลศึกษาดังต่อไปนี้ – ชาย (๑) วิ่ง ๑ ไมล์บก (๑.๖ กิโลเมตร) ภายใน ๘ นาที ๓๐ วินาที เกณฑ์ผ่านคือ ต้องใช้เวลาวิ่งให้น้อยกว่า Read More